خازن سرامیکی مایلار 4.7 نانو فاراد 1 کیلو ولت

600 تومان

موجود در انبار

خازن سرامیکی مایلار 4.7 نانو فاراد 1 کیلو ولت