سلف مقاومتی 1.5 میکرو هانری 1/4 وات

400 تومان

موجود در انبار

سلف مقاومتی 1.5 میکرو هانری 1/4 وات