سون سگمنت ریز “0.31 تکی 11x7mm قرمز کاتد مشترک

6,000 تومان

موجود در انبار

سون سگمنت ریز “0.31 تکی 11x7mm قرمز کاتد مشترک