سنسور PIR D203B

25,000 تومان

موجود در انبار

سنسور PIR با استفاده از گرمای تابشی مادون قرمز مناسب برای کاربردهای تشخیص حرکت موجودات زنده