برنامه نویسی اسکرچ

آموزش زبان برنامه نویسی اسکرچ

زبان برنامه نویسی اسکرچ دریچه ای است به سوی اجتماع بزرگ برنامه نویسان جهان. همانگونه که انسانها با استفاده از زبان گفتاری با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، رابطه ی بین انسان و کامپیوتر و ماشین به ماشین نیز به همین طریق انجام می شود. یعنی با استفاده از زبان مخصوص کامپیوتر. همچنین همانطور که...

Theme Settings