مقاومت 56 اهم 0.5W

300 تومان

موجود در انبار

مقاومت 56 اهم 0.5W