مقاومت 4.7 اهم 1/2 وات

200 تومان

موجود در انبار

مقاومت 4.7 اهم 1/2 وات