مقاومت اری 220 اهم 9 پایه

3,400 تومان

موجود در انبار

مقاومت اری 220 اهم 9 پایه