موتور قایق 12V

14,000 تومان

موجود در انبار

طول ملخ:2 سانتی متر

شفت ملخ 3 سانتی متر

طول موتور:3 سانتی متر