سیم جامپر ماده به ماده 20cm

500 تومان

موجود در انبار

طول هر سیم 20 سانتی متر