مقاومت اری 330 اهم 8 پایه

800 تومان

موجود در انبار

مقاومت های آرایه ای شامل چند مقاومت در داخل یک پک هستند و برای مواردی نظیر پول آپ کردن پایه ها و … کاربرد دارند .