دیود زنر 150V 1W

150 تومان

موجود در انبار
Zener Voltage Regulator Diodes ,Z10-150B, 150V , 1-1.3 Watt Do-41 Glass