دیود زنر 15V 1W

150 تومان

موجود در انبار

Zener Voltage Regulator Diodes , 15V , 1-1.3 Watt Do-41 Glass