دیود زنر 33V 1W

150 تومان

موجود در انبار

Zener Voltage Regulator Diodes , 33V , 1-1.3 Watt Do-41 Glass