قلع 0.8 میلی متر 63 درصد 250 گرمی آساهی(سیم لحیم)

42,000 تومان

موجود در انبار

قلع 0.8 میلی متر 63 درصد 250 گرمی آساهی(سیم لحیم)