رادیو آنتن با آی اف

7,000 تومان

موجود نیست

بوسیله این گجت ابتدایی به سادگی یک رادیو کوچک خواهید داشت.این کیت یک ایستگاه محلی رادیو را با استفاده از آنتن هوائی بلند و یا آنتن تلویزیون دریافت میکند.

در انبار موجود نمی باشد