دیمر هزار واتی

 شرح تخصصی عملکرد مدار:

 
 در مدار دیمر از خواص دو نیمه هادی چهار لایه استفاده شده است. نیمه هادی های چهار لایه دارای ولتاژ شکستی می باشند که تا به قبل از رسیدن به این ولتاژ  در حالت قطع بوده و پس از اینکه در اثر شکست ولتاژ هادی شدند جریان الکتریکی تا قطع شدن ولتاژ ادامه خواهد داشت.

ترایاک توسط تحریک گیت به مرز ولتاژ شکست رسیده و هدایت الکتریکی را از مسیر MT1 و MT2 روی هر دو سیکل آغاز می کند تا قبل از تحریک گیت جریانی از این نیمه هادی عبور نمی کند. گیت ترایاک توسط نیمه هادی چهار لایه دیگری به نام دیاک تحریک می شود. دیاک دارای ولتاژ شکستی حدود 30 تا 35 ولت می باشد.

در هر نیم سیکل خازن C از مسیر R1 ، VOL ، R2 شارژ می شود. ازدیاد ولتاژ ، دیاک را هادی نموده و ولتاژ خازن در گیت ترایاک تخلیه می گردد. در این زمان ترایاک هدایت خود را آغاز می کند. هرچه مقاومت VOL بیشتر شود هدایت ترایاک کمتر شده و نور لامپ ضعیفتر و یا دور موتور کمتر می شود.

قیمت قدیمی: 7500 تومان
قیمت: 6500 تومان
تعداد:
Copyright www.webdesigner-profi.de