چراغ خطر

شرح تخصصی عملکرد مدار:

كلكتورT2 توسط لامپ به مثبت و اميتر آن نيز به منفی وصل شده است ، مقاومت R3 ولتاژ بيس اين ترانزيستور نسبت به اميتر منفی باشد ترانزيستور در حالت اشباع قرار می گيرد و از طريق مقاومت R2 باعث اشباع T2 می شود لذا لامپ روشن می شود.

 فرض می كنيم T1 در حالت قطع باشد با توجه به مطالب بالا T2 نيز قطع بوده لامپ خاموش است و ولتاژ كلكتور T2 مثبت است ، خازن C1 از مسير L ، R1 ، PT و مقاومت R3 شارژ می شود تا زمانی كه ولتاژ باعث تحريک بيس T1 شود در اين لحظه T1 به حالت اشباع رفته و باعث اشباع T2 می شود در نتيجه لامپ روشن شده و ولتاژ كلكتور T2 تا حدود V 0.5 افت می كند و خازن از C1 از مسير R3 و r1 و كلكتور اميتر T2 دشارژ می شود تا اينكه دوباره ولتاژ بيس مثبت شود. آنگاه ترانزيستور به حالت قطع رفته و همان سيكل قبلی تكرار می گردد.
 

شارژ و دشارژ خازن تابع مقادير R3 ، R1 ، PT يک مقاومت متغير است كه با تغيير آن سرعت شارژ و دشارژ خازن يا به عبارتی سرعت فلاش تغيير می كند. ممكن است زمان روشن بودن يا خاموش بودن لامپ با يكديگر مساوی نباشد اين اختلاف به تفاوت مقاومت لامپ و مقاومت كلكتور T2 مربوط است.

قیمت قدیمی: 8500 تومان
قیمت: 7500 تومان
تعداد:
Copyright www.webdesigner-profi.de