• سعي بر اين است كه مطالب آموزشي الكترونيك را در قالب ساخت

مدارهاي جالب و سرگرم كننده به دانش آموزان آموزش دهيم.

 • دانش آموزان در اين دوره ها با قطعات مختلف الكترونيكي آشنا

مي شوند و با آموزش هاي مورد نياز و نحوه قرارگيري قطعات

در كنار يكديگر، موفق به ساخت مدارهاي جذاب مانند:ساخت

مدار چراغ قوه با رنگ هاي مختلف،مدار پنكه دستي،مدار چشمك زن،

مدار موزيكال،مداردزدگير،مدارچشم الكترونيكي و........ مي شوند.

 • دانش آموزان از كلاس سوم ابتدايي مي توانند

در اين دوره حضور داشته باشند.

 • اين دوره آموزشي در 5 سطح برگذار مي شود.

 • آشنایی با برد آموزشی:

 • آشنایی با لامپ ها و کلید ها:

 • آشنایی با آشنایی با ال ای دی (LED):

 • آشبایی با بوق الکترونیکی(BUZZER):

 • آشنایی با موتور الکتریکی:

آشنایی ابتدایی با قطعات الکترونیکی:

 • مقاومت الکتریکی:

 •  دیود:

 

 • آشنایی با مفهوم و خصوصیات لامپ ها و ال ای دی های سری و موازی:

نمونه هایی از آزمایش های مربوطه:

تهیه شده توسط مربی رباتیک و الکترونیک دانش آموزی: مهندس حمید شامحمدی