مزایای آموزش رباتیک به کودکان

یکی از امور آموزشی که امروزه در دنیا به آن توجه می شود آموزش رباتیک

به کودکان است.

 

اگر خاطرتان باشد سالها پیش در دوران تحصیل برایمان مثال میزدند که یک ساعت مچی دیجیتالی در ژاپن توسط دانش آموزن هم سن شما ساخته می شود.

البته باور نمی کردیم ولی امروز که پیشرفت این کشور را می بینیم متوجه می شویم که آن حرف خیلی هم دور از ذهن نبوده.

 

زیرا آنها سالها پیش پی به قدرت خلاقیت ذهنی کودکانشان برده بودند.

کودکان به صورت ذاتی به خلق کردن علاقه دارند.

با کمی دقت خواهید دید که اگر هرگاه کودکی را در کنار ساحل رها کنید، بلافاصله شروع به شن بازی خواهد کرد .

و با روی هم گذاشتن شن ها سعی در ساختن چیزی می کند که در ذهنش است.

یا اگر مقداری لگو به او بدهید سعی میکند با سرهم کردن آن چیزی هر چند بی معنی بسازد.

 

حتی دختر بچه هایی که به بازی با عروسک علاقه دارند نیز گاهی وانمود می کنند که عروسکشان حرف میزند و راه می رود .

چرا که یکی از آرزوهایش است که ای کاش عروسکی داشت که میتوانست حرف بزند و راه برود.

 

لذا به این نتیجه می رسیم که ذهن کودکان آماده ی ساختن و خلق کردن است. علم رباتیک نیز آن ها را به آرزوهایشان خواهد رساند.

آموزش رباتیک به کودکان کمک بسیار زیادی به بروز خلاقیت هایشان خواهد کرد. آینده ای که پیش رو داریم آینده ای کاملا ماشینی خواهد بود.

 

در سالهای آتی شاهد هوشمند شدن بسیاری از کارهای امروزی که با دست انجام میشود خواهیم بود.

 

لذا آموزش رباتیک به کودکان باعث خواهد شد آنها با استفاده از حس کنجکاوی و استعدادهای نهفته شان دست به خلق چیزهایی بزنند که شاید بر بزرگان این علم پوشیده مانده باشد.

 

همچنین اگر فرض کنیم کسی در سن30 سالگی بخواهد بدنبال یادگیری علم رباتیک برود آن بهره وری لازم را نخواهد داشت .

یا حداقل به فکر سنین کمتر ازخودش نخواهد بود.

 

زیرا درک جامعه ای که سالها از سن او عقب تر است بسیار سخت خواهد بود و حتی سرعت پیشرفت علم این اجازه را به وی نخواهد داد.

 

اما کودکان در سن رشد کمبودها و کاستیهای دوره خودشان را به خوبی می فهمند، درک می کنند .

  در نتیجه اگر در مسیر این علم قرار بگیرند خلق می کنند.

 

شاید ساخته هایشان در این سن آماتوری و غیر قابل استفاده باشد اما الگویی مناسب را پیش پای دانشمندان و کارشناسان علم رباتیک باز خواهد کرد.

 

رباتیک علمی است که هرچه جلوتر بروید پیچیده تر می شود.

این پیچیدگی ذهن کودکان را به چالش کشیده و از آنها نوابغی در علم می سازد .

که مسلماً در سنین بالاتر رسیدن به همچین سطحی کار هرکسی نخواهد بود.

 

آموزش رباتیک به کودکان می تواند هم بعنوان یک سرگرمی تلقی شود و هم پرورش افرادی که آینده ای روشن در انتظارشان خواهد بود.

اخبار مرتبط

Theme Settings